3D Принтери за смола - SLA, LCD, DLP

Принтерите за смола са вариант на 3D принтерите, които използват течна смола вместо термопластични филаменти за изграждане на 3D обекти. Тази технология се нарича SLA (Stereolithography), LCD (Liquid Crystal Display) и DLP (Digital Light Processing), като всяка от тях използва различни методи за създаване на 3D обекти от смола.

Ето подробно описание на тези три технологии:

SLA (Stereolithography): SLA принтерите използват лазер или светлинен източник с ултравиолетови лъчи, за да отвеждат точки върху повърхността на течната смола. Смолата реагира на ултравиолетовата светлина и се втвърдява. Последвалите слоеве се добавят на горната част на предишния, докато се изгради целият 3D обект. След завършване на печатането, 3D обектът се изважда от съдържащата го смола и се поставя в специална почистваща станция, където се измива от излишната смола и се придава крайния вид.

LCD (Liquid Crystal Display): LCD принтерите също използват ултравиолетови лъчи, но в този случай светлината минава през специален екран с течни кристали. Екранът е разположен под съдържащата се смола и действа като маска, позволяваща на ултравиолетовата светлина да мине само през определени точки, които определят формата на слоя. Тези точки се отвеждат върху повърхността на смолата и втвърдяват смолата, формирайки нов слой от 3D модела. Този процес се повтаря многократно, докато се завърши целият обект.

DLP (Digital Light Processing): DLP принтерите използват дигитално проектирана светлина, за да втвърдят смолата. При тази технология, лампа или светодиоди излъчват светлина, която минава през DLP чип, съдържащ много микроскопични огледала. Тези огледала отразяват светлината върху повърхността на смолата, формирайки нов слой от 3D обекта. Подобно на SLA и LCD, DLP принтерите постепенно изграждат целия обект чрез добавяне на нови слоеве смола.

Предимства на принтерите за смола включват по-висока детайлност и гладкост на печата, по-малко видими слоеве и възможност за изработка на сложни и прецизни модели. Освен това, тези принтери са подходящи за работа с разнообразни материали, включително прозрачни, еластични и твърди смоли, което ги прави подходящи за разнообразни приложения в инженерството, медицината, дизайна и други индустрии.

марки
Подреди по