3D Проектиране на Layout 5S LEAN решения

  • Марка: Art Printing
Характеристики
Подробно описание
Характеристики

Нашата цел като професионалисти в 3D проектирането на Layout 5S LEAN решения е да създадем работни пространства, които не само отговарят на стандартите на LEAN, но и използват възможностите на 3D технологиите за максимално оптимизиране на производствените и бизнес процеси.

Цената е за час!

За повече иформация моля свържете се с нас!

Подробно описание

3D проектирането на "Layout 5S LEAN" решения представлява иновативен и системен подход към оптимизиране на работните пространства в рамките на 5S LEAN методологията. Като професионалист в тази област, нашият подход обединява принципите на 5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain) с високотехнологичните възможности на 3D проектирането за създаване на ефективни и организирани работни околия.